Doprava recyklátů

Zajišťujeme dodávku veškerých stavebních recyklátů různých frakcí, které se vzhledem ke své cenové výhodnosti staly běžně používaným, plnohodnotným stavebním materiálem. (komunikace, základové desky, obsypy, zásypy apod.)

+420 583 034 043