<

Doprava sypkých materiálů

přeprava bednění

Zaměřujeme se na dopravu sypkých materiálů, jako jsou písky, štěrky, kamenivo, ale i energetická štěpka, obilí, mulčovací kůra a jiný materiál dle potřeby.

K přepravě používáme sklápěcí nebo kontejnerové vozidla s různou tonáží a objemem.