Doprava sypkých materiálů

Zaměřujeme se na dopravu sypkých materiálů, jako jsou písky, štěrky, kamenivo, ale i energetická štěpka, obilí, mulčovací kůra a jiný materiál dle potřeby. K přepravě používáme sklápěcí nebo kontejnerové vozidla s různou tonáží a objemem.

+420 583 034 043