<

Komunikace, parkoviště, dlážděné a zpevněné plochy

>

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukci komunikací, parkovacích a odstavných zpevněných ploch, cyklostezek, chodníků a příjezdových cest i okapových chodníků apod. Komunikace provádíme pro různé účely a různá zatížení z mnoha typů povrchů, jako jsou dlážděné povrchy ze zámkových dlažeb, nebo betonové a živičné povrchy.

Všechny práce realizujeme vlastní mechanizací s dodáním materiálů z našeho skladu, přičemž velký důraz klademe na dodržování technologických postupů v oblasti jakosti pozemníchiz

Reference