Kontejnerová doprava

druhy kontejnerů

Prostřednictvím různých typů kontejnerů odvážíme všechny druhy odpadů (směsný, bio, stavební suť atd.) vyjma nebezpečných. Používáme vozidla s nosností 5 až 9 tun. Disponujeme dostatkem kontejnerů, širokým vozovým parkem, dispečinkem a vlastním skladem materiálů. Jsme tak schopni pružně reagovat na Vaše potřeby a nenecháme Vás čekat.

Kontejner ponecháme přistaven potřebnou dobu k pohodlnému naložení, jeho pronájem neúčtujeme! Zajistíme nakládku smykovým nakladačem, bagrem, případně pomocí našich zaměstnanců. Nabízíme shozy stavebních sutí k vynášení z vyšších pater, vyklízecí práce, nebo kompletní demolici objektu na klíč.

1.

Kontaktujte nás. Poradíme Vám, jak vhodně třídit odpad s ohledem na životní prostředí a finanční náročnost likvidace.

2.

Přistavíme kontejner na předem domluvené místo a čas. Z Vaší strany postačí zajistit jen potřebný prostor před domem.

3.

Jsme pružní, nenecháme Vás čekat na další kontejner nebo materiál. Máme vlastní sklad.

4.

Pronájem kontejnerů NEÚČTUJEME, počkáme,
až bude naloženo.

Působíme v okolí měst Šternberk, Uničov, Litovel, Olomouc.
Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Nabízíme dlouhodobé pronájmy kontejnerů do firem a obcí produkujících odpad nepřetržitě (velkoobchody, zahradnictví, stavby, obce apod.). Výhoda služby spočívá v poskytnutí patřičného úložiště odpadu, který se zbytečně nepřekládá a šetří tak čas a starosti s likvidací.