Kontejnery

Prostřednictvím různých typů kontejnerů odvážíme všechny druhy odpadů (směsný, bio, stavební suť atd.) vyjma nebezpečných. Používáme vozidla s nosností 5 až 9 tun. Disponujeme dostatkem kontejnerů, širokým vozovým parkem, dispečinkem a vlastním skladem materiálů. Jsme tak schopni pružně reagovat na Vaše potřeby a nenecháme Vás čekat.

Kontejner ponecháme přistaven potřebnou dobu k pohodlnému naložení, jeho pronájem neúčtujeme! Zajistíme nakládku smykovým nakladačem, bagrem, případně pomocí našich zaměstnanců.  Nabízíme shozy stavebních sutí k vynášení z vyšších pater, vyklízecí práce, nebo kompletní demolici objektu na klíč.