<

Odvoz bio odpadu

>

Přistavujeme kontejnery určené na odvoz odpadu rostlinného původu (tráva, listí, dřevo atd.).

Tuto službu poskytujeme nejen firmám a soukromým osobám ale i obcím, pro které máme individuální výhodný program svozu bio odpadu v návaznosti na novou vyhlášku

MŽP. Biologicky odpad se dále zpracovává a kompostuje. Odvoz bio odpadu je účtován dle objemu s připočtením dopravy (vzdálenostní pásmo).

telefoní číslo

telefoní číslo