Odvoz bio odpadu

Přistavujeme kontejnery určené na odvoz odpadu rostlinného původu. (tráva, listí, dřevo atd.) Tuto službu poskytujeme nejen firmám a soukromým osobám, ale i obcím, pro které máme individuelní výhodný program svozu bio odpadu v návaznosti na novou vyhlášku MŽP.

 

Biologicky rozložitelný odpad se dále zpracovává a kompostuje.

+420 583 034 043