Odvoz odpadů

Dovoz paliv, zeminy, písku a stavebnin

Prostřednictvím různých typů kontejnerů odvážíme všechny druhy odpadů vyjma nebezpečných. Používáme vozidla s nosností 5 až 9 tun.

Kontejner ponecháme přistaven potřebnou dobu k pohodlnému naložení, jeho pronájem neúčtujeme! Zajistíme nakládku smykovým nakladačem, bagrem, případně pomocí našich zaměstnanců. Nabízíme shozy stavebních sutí k vynášení z vyšších pater, vyklízecí práce, nebo kompletní demolici objektu na klíč.

Nabízíme dlouhodobé pronájmy kontejnerů do firem a obcí produkujících odpad nepřetržitě (velkoobchody, zahradnictví, stavby, obce apod.). Výhoda služby spočívá v poskytnutí patřičného úložiště odpadu, který se zbytečně nepřekládá a šetří tak čas a starosti s likvidací.

  • Poradíme Vám, jak vhodně třídit odpad s ohledem na životní prostředí a finanční náročnost likvidace.
  • Přistavíme vhodný kontejner na předem domluvené místo a čas. Z Vaší strany postačí zajistit jen potřebný prostor před domem.
  • Jsme pružní, nenecháme Vás čekat na další kontejner.
  • Pronájem kontejnerů NEÚČTUJEME, počkáme, až bude naloženo.

!!! Jsme oprávněný subjekt k převzetí odpadu dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb.!!!

+420 583 034 043