Odvoz směsného odpadu

Směsný komunální odpad

Nabízíme přistavení velkoobjemových kontejnerů (10m3 až 30 m3) na směsný a velkoobjemový odpad z domácností, zahrádek, stavenišť apod. Jedná se o lehký objemný odpad, např. o rozložený nábytek, koupelnové jádro, sklo, izolační materiály, obaly, spotřebiče apod. Odpad je účtován dle skutečné hmotnosti s připočtením dopravy. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů. Odpady třídíme s ohledem na životní prostředí, finanční náročnost a platnou legislativu. Likvidujeme černé skládky.

+420 583 034 043