Odvoz stavební suti

Kontejnery na stavební odpad přistavujeme ve velikostech 3m3, 5m3 nebo 7m3 v závislosti na jeho množství, objemovou hmotnost a maximální nosnost vozidla 5t. resp. 9tun.  Stavební sutí vhodnou k recyklaci se rozumí: cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty.

 

Do stavebních sutí určené k recyklaci nepatří např.: dráty, plasty, dřevo, sklo, papír, sádrokarton, rákos ze stropů, perlinka, PET lahve a jiné odpady. Pokud nelze tyto materiály vytřídit a stavební suť tyto odpady obsahuje, je kvalifikována jako směsná stavební suť kategorie IV. s nerecyklovatelnou příměsí a bude účtována dle skutečné hmotnosti a aktuálního ceníku.

 

 

Obecně platí, čím více je odpad separován, tím levnější je jeho likvidace. Odvážíme zejména tyto typy stavebních sutin ve čtyřech kategoriích znečištění.

 

BETON 17 01 01
ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ 17 01 07
ASFALTOVÉ SMĚSI (neobsahující dehet) 17 03 02
ZEMINA A KAMENÍ 17 05 04
SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (neobsahující nebezpečné látky) 17 09 04

+420 583 034 043