Septiky, ČOV, jímky, čerpací stanice tlakové kanalizace

Provádíme zemní a stavební práce na dodávce nejrůznějších typů jímek, septiků, ČOV, čerpacích jímek, tlakové kanalizace apod. Při realizaci zajišťujeme veškeré zemní práce, dodávku a usazení navržené nádrže, obetonování, napojení na stávající instalace a odvoz přebytečné zeminy.

+420 583 034 043